Koło komputerowe

Pogłębianie wiedzy informatycznej służy ogólnemu rozwojowi młodego człowieka, daje mu możliwość rozbudzenia swoich zainteresowań oraz pogłębiania wiedzy o współczesnym świecie. Od października 2014 roku oficjalnie rozpoczęło swoją działalność koło komputerowe. W zajęciach koła uczestniczą wychowankowie zainteresowani informatyką i ci, którzy wyrażają chęć – niezależnie od zdolności, możliwości czy posiadanych umiejętności. Praca z komputerem pozwala im na podniesienie poczucia własnej wartości, uczy postawy tolerancji wobec innych - mniej zaawansowanych uczestników zajęć, a także, co szczególnie istotne rozwija w nich poczucie odpowiedzialności za grupę i postawę gotowości do niesienia pomocy. Dzięki zajęciom odbywającym się w ramach koła komputerowego podopieczni uczą się także jak w sposób bezpieczny korzystać z internetu oraz innych możliwości oferowanych przez komputer. Spotkania uczestników grupy odbywają się raz w miesiącu.